نتايج جستجو مطالب برچسب : اقسام تواتر

حدیث متواتر چیست؟

حدیث متواتر چیست؟

حدیث متواتر، حدیثی است که در سلسله سند آن همه راویان تا شخص معصوم در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی آن ها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشد و خبر آن ها موجب علم و یقین گردد.

معنای لغوی و اصطلاحی

کلمه متواتر در لغت از ریشه «وتر» به معنا پی در پی و پیوسته، یا یکی پس از دیگری است[1] احادیثی که از پیشوایان معصوم (ع) در کتاب های روایی موجود است، از نظر بررسی تعداد راویان سند هر یک از آن ها در طبقات حدیثی، به دو گروه: متواتر و واحد، تقسیم می شوند و هر یک نیز دارای اقسامی هستند. خبر متواتر در اصطلاح اهل حدیث، روایتی است که سلسله راویان آن تا به معصوم (ع) در هر طبقه به تعدادی باشد که امکان توافق عمدی آن ها بر نسبت دادن دروغ به معصوم به طور عادی محال باشد و

ادامه مطلب / دانلود
css.php