نتايج جستجو مطالب برچسب : آیا می دانید مهر 1392

آیا می دانید...؟!

آیا می دانید که …… روباه همه چیز را خاکستری می بیند.
آیا می دانید که …… گربه قادر نیست مزه شیرین را تشخیص دهد.
آیا می دانید که …… یک گرم سم مار کبری می تواند ۱۵۰ نفر را بکشد.
آیا می دانید که …… حس چشایی نوعی پروانه بزرگ ۱۳ هزار بار دقیق تر از انسان است.
آیا می دانید که …… لاما شتر بدون کوهانی است که به هنگام عصبانیت بر صورت طرف مقابل تف می اندازد.

———————————————
آیا می دانید که …… قلب گنجشک ۱۰۰ بار در دقیقه می تپد.
آیا می دانید که …… فیل تنها حیوانی است که می تواند ایستادن روی سر و گردن را یاد بگیرد.
آیا می دانید که ……کرم خاکی نه می بیند و نه می شنود.
آیا می دانید که ……ملخ می تواند بیش از 50 نوع صدای مختلف از خود بیرون آورد.
آیا می دانید که ……زنبور از بوی عرق بدش می‌آید و به کسی که بدنش بو بدهد، یا عطرزده باشد حمله می‌کند.

———————————————
آیا می دانید که …… رشد دندان های سگ آبی هیچ گاه متوقف نمی گردد.
آیا می دانید که …… شامپانزه ها قادرند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند، اما میمون ها این توانایی را ندارند.
آیا می دانید که …… پوست راسو در زمستان سفید و در تابستان قهوه ای است.
آیا می دانید که …… ببر در هر دقیقه ۱ کیلومتر و ۶۰۰ متر می رود.
آیا می دانید که …… تنها چیزی که در اسید حل نمی‌شود، الماس است.
آیا می دانید که ……خرگوش ها بدون برگشت سر به عقب، می توانند پشت سر خود را ببینند.

ادامه مطلب / دانلود
css.php