تعبیر خواب یوز

ی نظری نیست »

یوز، حیوانی است دردنده و گوشت خوار از خانواده پلنگ که پوشش منقش ندارد و خال خال نیست ادامه مطلب »

تعبیر خواب ینگه

ی نظری نیست »

اگر در خواب ببیند که ینگه عروس و داماد شده اید، متاسفانه وضعیت خوشی در انتظار شما نیست. ادامه مطلب »

تعبیر خواب یشم

ی نظری نیست »

یشم، سنگی است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب می شود مثل لعل، ادامه مطلب »

تعبیر خواب یخ

ی نظری نیست »

یخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل دیده شود. مثلا در ادامه مطلب »

تعبیر خواب یاقوت

ی نظری نیست »

دیدن یاقوت در خواب به زن تعبیر می شود. یاقوت سرخ و کبود، نشان جمال و زیبایی ادامه مطلب »

تعبیر خواب یاسمین

ی نظری نیست »

ابن سیرین معتقد است که درخت یاسمین زنی است که توانگر و بدخو و در عین حال خوب رو که ادامه مطلب »

تعبیر خواب میوه

م نظری نیست »

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که ادامه مطلب »

تعبیر خواب موم

م نظری نیست »

موم از عسل حاصل می شود و عسل نیز در خواب های ما خوب است و پول و مال تعبیر شده. موم را به هر رنگ و شکلی در خواب ببینید خوب است به شرطی که جسمی که می بینید از موم خالص ساخته شده باشد. موم زرد غم و اندوه تعبیر می شود ولی در این که باز هم پول و مال است تردیدی وجود ندارد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب موش

م نظری نیست »

همان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد ادامه مطلب »

تعبیر خواب مورچه

م نظری نیست »

مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مگس

م نظری نیست »

اگر در خواب ببینیم مگسی در چای یا شربت یا غذای ما افتاده در روزهای آینده کراهتی در ما پدید می آید. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مسواک

م نظری نیست »

مسواک همیشه با دندان است و چنان چه در خواب تنها دیده شود باز هم دندان ها را به خاطر می آورد. ادامه مطلب »

تعبیر خواب مس

م نظری نیست »

مس اگر در خواب سرخ به نظر آید خوب است و فرو شکوه و مال و منال تعبیر می شود و چنانچه زرد باشد بیماری ادامه مطلب »

تعبیر خواب مژگان

م نظری نیست »

مژگان عزیزان و نزدیکان شما هستند. کسانی که به شما خیلی نزدیکند و دوستشان دارید و شب و روز و بیداری و خواب ادامه مطلب »

تعبیر خواب مروارید

م نظری نیست »

مروارید زن خوب است ، مروارید فرزند برومند است. مروارید بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابی است ادامه مطلب »

بستن تبلیغ
به تعبیر خواب امتیاز دهید: